Две приятелки си говорят:

Две приятелки си говорят:
– Можеш ли да си представиш – моят постоянно ми изневерява, а аз само веднъж съм му била вярна…

– Момченце, защо си

– Момченце, защо си играеш на улицата толкова късно?
– Защо не? Аз още не съм женен!

Момченце казва на баща

Момченце казва на баща си:
– Татко, хайде да играем на зоологическа градина!
– Добре, а как се играе?
– Аз ще бъда маймунката, а ти ще купуваш бананите.

Многодетна майка изпраща по

Многодетна майка изпраща по дъщеря си извинителна бележка за редовните й закъснения в училище:
"Много ви моля да извините дъщеря ми за честите закъснения. Тя има още четири сестри, а разполагаме само с едно огледало."

Майка към малкия си

Майка към малкия си син:
– За какво си домъкнал тази костенурка?
– Искам да проверя дали ще живее триста години!

На лекоатлетическо състезание. Мятане

На лекоатлетическо състезание. Мятане на чук. Единият от спортистите казва на приятеля си:
– Днес трябва да се постарая – на трибуната е жена ми.
– И да се стараеш и да не се стараеш все едно до там няма да хвърлиш.

Вечер. Дворец на арабски

Вечер. Дворец на арабски шейх. Един от секретарите му си записва:
– Така-а-а-а… Днес шейхът спа със жени номер 4, 12, 18, 23, 25, 40. Тиражът за тотото утре е готов.