…това че не знаем

…това че не знаем дали света е краен или безкраен внася определена неопределеност в нашите разсъждения относно изоморфния рекурсивен многоравнищен модел на социално-икономическата организация на стопанската дейност.
УНСС, доц. Гошев.

…резултатът не може да

…резултатът не може да остане такъв, защото това вече не е онова, което беше преди малко.
Химически факултет на СУ – проф. Борислав Тошев – Физикохимия II ч.

…няма да рисувам мащабно,

…няма да рисувам мащабно, така или иначе това е тука.
Химически факултет на СУ – Доц. Стефан Иванов – Теоретична Физика