Начало / Политически

Вицове за Политически

Сталин чете доклад. Изведнъж

Сталин чете доклад. Изведнъж някой в залата кихва.
– Кой кихна? (мълчание…)
– Първи ред, стани! Да се разстреля!
Бурни аплодисменти.
– Кой кихна? (мълчание пак…)
– Втори ред, стани! Да се разстреля!
Дълго нестихващи аплодисменти.
– Кой кихна? (мълчание…)
– Трети ред, стани! Да се разстреля!
Бурни аплодисменти в цялата зала, всички стават, възгласи "Слава на великия Сталин!"
– Кой кихна?
– Аз, аз… (ридания…)
– Наздраве, другарю!

В кабинета на Ленин

В кабинета на Ленин внасят цвете в саксия.
– Как се казва това цвете, другарю? – пита Владимир Илич.
– Мушкато.
– Мушкато… – замислено повтаря Ленин, след това изтръгва цветето с корените и го изхвърля през прозореца. – А земята, – заповядва той, – я раздайте на селяните!

Бях малък и минавах

Бях малък и минавах покрай къщата на чичко Ленин. Оттам се носеше апетитна миризма на кюфтета. А аз – гладен, гладен…
Срам не срам, звъня на вратата. Излиза чичко Ленин с престилка и вилица в ръката.
– Чичко Ленин може ли едно кюфте, много съм гладен?
– Да се махаш оттук!
А очите му излъчваха ли излъчваха доброта…

Плува си Ноевият ковчег.

Плува си Ноевият ковчег. Докладват на Ной:
– Всичко е нормално, само животните много серат, вонята е ужасна. Може ли да почистим?
Ной помислил и казал:
– Не трябва, нямам такива нареждания от Бог.
След известно време пак му докладват:
– Лайната ни стигнаха до коленете, малките животни вече затъват до уши! Какво да правим? Да почистваме ли?
– Ще изчакаме още! Няма указаня от Бога!
След известно време пак му докладват:
– Става нетърпимо, лайната са ни до гърлото. Ще се изушим вече. Ако не почистим сме обречени на гибел!
Принудил се Ной и дал съгласие да почистят ковчега. Изхвърлили всички лайна зад борда. Всички си отдъхнали и ковчега заплувал нататък.
А лайната си плували по вълните дълго, дълго време, докато на тях се натъкнал Колумб…

Съобщение на пресцентъра на

Съобщение на пресцентъра на Министерски съвет:
"Днес следобед правителството проведе заседание при закрити врати. В късния следобед ключът от вратите беше намерен".

По случай годишнина от

По случай годишнина от рождението на Ленин бил обявен в Москва конкурс за най-ефектен стенен часовник с вид и украса, свързана с делото на юбиляра. От изпратните модели трето място спечелил часовник с украса от дърворезба, изобразяваща Ленин, говорещ на митинг. На второ място бил класиран часовник с кукувица, която на всеки час се показвала, изкуквайки "Ленин! Ленин!" Първата награда била присъдена на подобен часовник, на който от прозорчето на кукувицата се показвал миниатюрен Ленин с възгласа: "Ку-ку! Ку-Ку!"
След конкурса били обявени и наградите:
Трета награда – екскурзия до Сибир с връщане.
Втора награда – екскурзия до Сибир без връщане.
Първа награда – среща с юбиляра.

По време на социализма

По време на социализма поканили в България известен японски специалист, който да изчисли за колко време у нас ще настъпи комунизъм. След дълго проучване изследователят казал:
– След пет километра!
– Как така? – учудили се всички.
– Ами ето как – посочил им той лозунга на стената, където пишело: "Всяка петилетка – крачка по пътя към комунизма!"