"Ке им, ке ям

"Ке им, ке ям и па ке доем!"
(Ще отида, ще ям и пак ще дойда)

Дочуто в Сандански

– Какво е най-важното

– Какво е най-важното в охраната на труда?
Отговор на изпитвания.– Гледай работата от далече, ако не искаш да пострадаш.